Velkommen til Fjellvegen Veglag sine hjemmesider

11/6 2013. Fjellvegen ble delvis åpent for personbiler før sist helg, men ikke for gjennomkjøring. Se nyheter. 
 
Fjellvegen Veglag ble stiftet påsken 2007.

Fjellvegens tidligere navn var Stamveg 1. Den ble påbegynt tilbake i 1960 i vest. Arbeidet forsatte i 1961 da veien gikk frem til der Søterotveien tar av idag. Videre historie er  uklar.

Veien er i henhold til Vegloven definert som privat vei. Hytteeierne har vedlikeholdt veien i disse 50 årene. Hensikten med veien var å utvikle hytteområdet langs veien. Per idag har Veglaget ca 130 medlemmer.

Veien er vinterstengt fra tidlig desember til tidlig juni. Årsmøte blir avholdt i påsken, skjærtorsdag, i skolehuset på Haugastøl.

Kart